Turvallista ja käyttäjäystävällistä terveystiedon hallintaa

Tuotteita ammattilaisille, potilaille, potilasjärjestöille sekä lääketeollisuudelle

Käytttäjäystävälliset ja innovatiiviset SQ -Palvelut kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa. Käyttäjäkokemus, ketterät kehitysmenetelmät ja työskentely tiiviisti ja joustavasti asiakkaidemme kanssa on keskeinen arvomme. Asiakkaitamme ovat terveydenhuollon ammattilaiset, potilaat, potilasjärjestöt sekä lääketeollisuusyritykset.

 

Käyttäjäkokemus on keskeinen arvomme

Visio paremmasta terveystiedon hallinnasta ohjaa StellarQ:n henkilökuntaa. Tämä onnistuu panostamalla käyttäjäkokemukseen. SQ -palveluissa käyttöliittymät on suunniteltu siten että ne tukevat terveydenhuollon ammattilaisten tehokasta työskentelyä.

Kehitystyömme pohjana on asiakkaiden työn erityispiirteiden ja terveydenhuollon prosessien tunteminen. Palveluissamme on kiinnitetty erityistä huomiota nopeuteen, helppokäyttöisyyteen ja siihen että ohjelmistot ovat käytettävissä myös kannettavilla laitteilla ja kosketusnäyttöjä hyödyntäen. Pyrimme eliminoimaan prosessit jotka johtavat kaksoiskirjaamiseen.

 

Reaaliaikaista hoidonseurantaa – resurssien kohdentaminen, potilas aktiivisena toimijana

Palveluissamme terveydenhuollon ammattilainen saa reaaliaikaista tietoa potilaastaan ja hän pystyy vertaamaan tietoja tunnistamattomaan vertailuaineistoon. Tuotteemme on suunniteltu motivoimaan käyttäjää tiedon tuottamiseen. SQ -palvelut auttavat terveydenhuollon yksikköä kohdentamaan lääkäri- ja hoitajakäynnit sairauden vaiheen mukaisesti niitä eniten tarvitseville potilaille. Järjestelmissämme potilas on aktiivinen toimija. Tämä parantaa hoitomyöntyvyyttä, sillä potilas ei ole enää passiviinen tutkimuskohde, vaan hän tuottaa omaa terveydentilaa koskevaa tietoa palveluun ja sitä käytetään potilaan hyväksi.

 

Terveydenhuollon ammattilaisen näkökulmasta potilaan aktiiivinen rooli vähentää turhaa paperityötä, mikä säästää aikaa ja vapauttaa resursseja hoitotyöhön. Palvelun mahdollistama reaaliaikainen vertailtavuus edesauttaa kansallisten hoitosuositusten tavoitteiden nopeampaa toteutumista terveydenhuollon perusyksiköissä.

 

Kokonaistilanteen hallinta – kohti kansallisia ja reaaliaikaisia laatutietokantoja


SQ -palvelussa kaikki tieto on rakenteellisessa muodossa, mikä tekee siitä helposti ja välittömästi hyödynnettävää. Yhteenvetonäkymät potilaan omasta ja kansallisesta vertailutiedosta helpottavat ammattilaisen päätöksentekoa ja edesauttavat sujuvaa vuorovaikutusta potilaan kanssa. SQ -palvelu muodostaa potilaan ja hänen terveydestään huolehtivien ammattilaisten ympärille uuden ekosysteemin. Kun parhaat toimintamallit jaetaan terveydenhuollon yksiköiden kesken, hoidon laatu paranee ja potilaiden hyvinvointi lisääntyy.

Ota yhteyttä