Contact information

Contact information

Contact persons

Email: firstname.lastname[at] stellarq.com

Markku Aittokallio

CEO
+358 40 536 3852

Timo Kallioniemi

CTO