Epilepsia

StellarQ Epilepsia -palvelu mahdollistaa hoitojen vaikuttavuuden seurannan potilailla, joilla on epilepsia.

Palvelu visualisoi potilaan koko sairaushistorian

Epilepsia-potilaan visuaalinen sairaushistoria mahdollistaa hoidon ja kuntoutuksen vaikuttavuuden seurannan seuraavilla mittareilla:

  • Kohtaukset vuorokausittain
  • Kohtaukset kuukausittain
  • Kohtaukset tyypeittäin kuukausittain
  • Mukailtu Rankin Scale
  • Mukailtu Children's Global Assessment Scale
  • Engelin luokittelu

Sairaushistoria visualisoi myös muut oireet kuin kohtaukset

Hoidot (lääkitys, VNS-hoito, DBS-hoito, leikkaushoito, ruokavaliohoito) on visualisoitu hoidon kestoa kuvaavilla palkeilla sekä hoidon aikaisia tapahtumia kuvaavilla symboleilla. Tapahtumia ovat esimerkiksi lääkitysten annostukset, DBS-hoidon ja VNS-hoidon asetukset sekä lääkitysten, DBS-hoidon ja VNS-hoidon haittatapahtumat ja lopetukset syineen.

Lisäksi sairaushistoriassa on visualisoituna raskaudet ja ehkäisymenetelmien käytöt.

Visuaalinen sairaushistoria mahdollistaa potilaan koko sairaushistorian ja hoitojen vaikuttavuuden tarkastelun yhden näkymän kautta.

Visuaalisen sairaushistorian lisäksi palvelun käyttöliittymä koostuu tiilistä, jotka ovat loogisia kokonaisuuksia palveluun sisältyvistä tietorakenteista. Näihin sisältyvät mm. seuraavat ominaisuudet:

  • Tuki potilaan kohtaustyyppien, epilepsian oireyhtymän ja etiologian määrittämiselle.
  • Kunkin hoitotyypin rakenteinen kuvaus hoidon vaikuttavuuden mittausta edellyttämällä tarkkuudella.