Huntingtonin tauti

StellarQ Huntington -palvelu mahdollistaa sairauden etenemisen seurannan potilailla, joilla on Huntingtonin tauti. Seurantaan on mahdollista ottaa myös oireettomia potilaita. Kun taudinkulkua muuttavia lääkkeitä saadaan potilaiden käyttöön, niin palvelu mahdollistaa myös hoidon vaikuttavuuden seurannan.

Palvelu visualisoi potilaan koko sairaushistorian

Huntingtonin tautia sairastavan potilaan visuaalinen sairaushistoria mahdollistaa sairauden etenemisen seurannan seuraavilla mittareilla:

  • UHDRS (Unified Huntington Disease Rating Scale) Diagnostic Confidence Level
  • UHDRS Independence Scale
  • UHDRS Functional Assessment
  • UHDRS Total Functional Capacity
  • UHDRS Motor Rating Scale
  • Problems Behaviour Assessment (lyhyt versio)
  • BMI

Lisäksi sairaushistoriaan on visualisoitu oireenmukaiset lääkitykset.

Visuaalisen sairaushistorian lisäksi palvelun käyttöliittymä koostuu tiilistä, jotka ovat loogisia kokonaisuuksia palveluun sisältyvistä tietorakenteista. Tällaisia ovat esimerkiksi Motorinen toiminta -tiili sekä Käyttäytyminen- ja Kognitio-tiilet. Diagnoosi-tiili sisältää tiedot ensioireista, HTT-geenitestistä ja UHDRS Diagnostic Confidence Level -mittarista.