MS-tauti

StellarQ MS -palvelu mahdollistaa hoidon ja sen vaikuttavuuden seurannan potilailla, joilla on MS-tauti. Seurannan piiriin on mahdollistaa liittää potilas jo KEO eli kliinisesti eriytynyt oireyhtämä -vaiheessa.

Palvelu visualisoi potilaan koko sairaushistorian

Visualisoitu sairaushistoria mahdollistaa sairauden kulun, hoidon ja sen vaikuttavuuden seurannan mm. seuraavilla menetelmillä:

  • EDSS
  • Aivojen ja selkärangan magneettikuvantamistutkimusten löydökset leesioista
  • SDMT (Symbol Digit Modality Test)
  • Taudin ensioireet
  • Pahenemisvaiheet
  • Potilaan omaraportoinnin tulokset, mm. PREDSS, neurologinen toimintakyky ja elämänlaatu

Lääkitykset on visualisoitu lääkitysten kestoa kuvaavilla palkeilla sekä hoidon aikaisia tapahtumia kuvaavilla symboleilla. Tapahtumia ovat lääkitysten annostukset sekä lääkitysten haittatapahtumat ja lopetukset syineen. Lisäksi sairaushistoriassa on visualisoituna tehdyt tutkimukset.

Visuaalinen sairaushistoria mahdollistaa potilaan koko sairaushistorian ja hoitojen vaikuttavuuden tarkastelun yhden näkymän kautta.

MS-taudin hoidonseurantajärjestelmän visuaalinen sairaushistorianäkymä koostaa kliinisten parametrien lisäksi potilaan kokeman sairauden vaikeusasteen, toimintakykyhaitat sekä elämänlaadun.

Visuaalisen sairaushistorian lisäksi palvelun käyttöliittymä koostuu tiilistä, jotka ovat loogisia kokonaisuuksia palveluun sisältyvistä tietorakenteista.

Automaattiset kansainvälisten julkaisujen pohjalta kehitetyt herätteet indikoivat tautityypin muutosta toissijaisesti eteneväksi MS-taudiksi.