Spinaalinen lihasatrofia (SMA) ja Duchennen lihasdystrofia (DMD)

StellarQ SMA ja DMD -palvelu mahdollistaa hoitojen ja kuntoutuksen vaikuttavuuden seurannan potilailla, joilla on joko SMA tai DMD.

Palvelu visualisoi potilaan koko sairaushistorian

SMA-potilaan visuaalinen sairaushistoria mahdollistaa hoitojen ja kuntoutusten vaikuttavuuden seurannan seuraavilla mittareilla:

 • CHOP INTEND (Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test of Neuromuscular Disorders)
 • HINE (Hammersmith Infant Neurological Examination) Motor Milestones
 • HFMS-E (Hammersmith Functional Motor Scale Expanded)
 • RULM (Revised Upper Limb Module)
 • MFM-20 (Motor Function Measure scale, alle 7-vuotialle lapsille)
 • MFM-32 (Motor Function Measure scale, 6-60-vuotiaille)
 • 6MWT (Kuuden minuutin kävelytesti)
 • Paino (kg)
 • Pituus (cm)

DMD-potilaan hoitojen ja kuntoutusten vaikuttavuutta on mahdollista seurata seuraavilla mittareilla:

 • NSAA (North Star Ambulatory Assessment)
 • MFM-20 (Motor Function Measure scale, alle 7-vuotialle lapsille)
 • MFM-32 (Motor Function Measure scale, 6-60-vuotiaille)
 • 6MWT (Kuuden minuutin kävelytesti)
 • Paino (kg)
 • Pituus (cm)

Liikuntakykyjen (istuminen ilman apua, konttaaminen, seisominen avustuksella, seisominen ilman apua, kävely avustuksella, kävely ilman apua) saavuttaminen ja mahdollinen menettäminen on myös esitetty visuaalisessa sairaushistoriassa.

Lisäksi sairaushistoriassa on visualisoituna lääkitykset, kuntoutukset, apuvälineiden käytöt, tutkimukset, keskeiset liitännäissairaudet ja kyseisiin liitännäissairauksiin liittyvät toimenpiteet sekä sairaalahoitojaksot.

Visuaalisen sairaushistorian lisäksi palvelun käyttöliittymä koostuu tiilistä, jotka ovat loogisia kokonaisuuksia palveluun sisältyvistä tietorakenteista. Tiiliä ovat esimerkiksi Toimintakyky, Liikuntakyky ja -apuvälineiden käyttö, Ravitsemus sekä Hengitys.