StellarQ My -omaraportointipalvelun käyttöehdot

 1. StellarQ My –palvelua voi käyttää vain, jos on hoidossa neurologian klinikassa, joka käyttää StellarQ:n tuottamaa MS-taudin hoidonseurantajärjestelmää.
 2. StellarQ My –palvelua käyttävä potilas on tehnyt tuottajan kanssa erikseen suostumuksen palvelun käytöstä ja siitä, että palvelu voi hyödyntää käyttäjän potilastietoja palvelun tuottamisessa.
 3. StellarQ My –palvelun käyttö edellyttää sopimuksen hyväksymistä.
 4. StellarQ My –palvelua käyttävä potilas on saanut tiedon palvelun sisältämän terveystiedon säilyttämisestä, hävittämisestä sekä kerätyn tiedon tallentamisesta.
 5. Potilas on antanut suostumuksen hoidosta vastaavan neurologian yksikön oikeudesta siirtää potilaan itsensä kirjaamia tietoja potilastietojärjestelmään.
 6. StellarQ My –palvelu on maksuton potilaalle.
 7. Palveluun tunnistautuminen tapahtuu vahvaa tunnistetta käyttäen henkilökohtaisesti tai puolesta, kun lainsäädäntö sen mahdollistaa.
 8. Tietojen tallentamisessa noudatetaan Suomen lakia ja tietoturvasääntöjä.
 9. Tuotettavan tiedon omistaa potilas, joita tuotetut tiedot koskevat.
 10. Palvelun käyttäjä voi purkaa sopimuksen milloin tahansa.
 11. Sairaala voi lopettaa MS-taudin hoidonseurantajärjestelmän käytön, jolloin myös StellarQ My -palvelun käyttö loppuu neurologian poliklinikan potilailta.
 12. Tietojen säilyttämisestä ja hävittämisessä noudatetaan Suomen lakia, jos sopimus käytöstä purkautuu.
 13. Tietojen luovutus tapahtuu vain erillisellä suostumuksella, joka kohdistuu nimettyyn rekisterinpitäjään.
 14. StellarQ My:a käyttävien kaikkien potilaiden tiedosta voidaan tuottaa tunnisteetonta tutkimusaineistoa ja tilastotietoja kolmansille osapuolille luovutettavaksi.

Suostumus palvelun käytöstä

Olen tutustunut My MS –palvelun potilaskorttiin ja palvelun käyttöehtoihin. Minulla on ollut mahdollisuus saada lisätietoja ja riittävästi aikaa harkita suostumustani. Tiedän, että suostumuksen antaminen on vapaaehtoista ja voin kieltäytyä siitä. Voin myös muuttaa ja peruuttaa jo antamani suostumuksen milloin tahansa myöhemmin syytä ilmoittamatta ja ilman, että siitä on kielteisiä seurauksia. Olen tietoinen siitä, että minulla on myös oikeus rajoittaa suostumustani. Ymmärrän, että halutessani rajoittaa suostumustani, minun tulee kieltäytyä antamasta suostumusta, koska teknisesti My MS –palvelu ei toistaiseksi pysty käsittelemään sairaanhoitopiirikohtaisia suostumuksen rajoituksia.

Suostumus koskee

 • Sairaanhoitopiirin neurologian poliklinikan käytössä olevaan My MS –palveluun tallentamiani tietoja
 • Hoidosta vastaavan sairaanhoitopiirin neurologian klinikan oikeutta tarkastella My MS –palveluun tallentamiani tietoja
 • Hoidosta vastaavan sairaanhoitopiirin oikeutta kopioida My MS –palveluun tallentamiani tietoja tarvittavin osin tallennettavaksi sairaanhoitopiirin potilasrekisteriin

Annan suostumuksen siihen että

 • Hoidosta vastaavan sairaanhoitopiirin neurologian klinikka saa tarvittavin osin käyttää hoidossani My MS –palveluun tallentamiani tietoja
 • Hoidosta vastaava sairaanhoitopiirillä on oikeus kopioida tarvittavat tiedot tallennettavaksi sairaanhoitopiirin potilasreksiteriin tai kliiniseen altaaseen. Biopankkiin siirtäminen on mahdollista ainoastaan silloin, kun potilas on antanut erillisen biopankkisuostumuksen

Tiedon korjaaminen tai suostumuksen peruminen

 • My MS –palvelun käyttäjänä minulla on oikeus vaatia hoitosuhteessa tapahtuvan tietojeni jakamisen perumista. Tietojen jakamisen peruminen tapahtuu kirjallisella ilmoituksella sairaanhoitopiirin neurologian klinikkaan