Uniapnea ja hengitysvaje

StellarQ Uniapnea ja hengitysvaje -palvelu mahdollistaa hoitojen vaikuttavuuden seurannan potilailla, joilla on uniapnea, hengitysvaje tai molemmat. Palveluun on mahdollista lisätä myös potilaat, joilla on uniapnea- tai hengitysvaje-epäily.

Palvelu on käytettävissä koko hyvinvointialueella, jolloin hoidonseurannan kannalta olennaiset tiedot ovat kaikkien osapuolien saatavilla.

Palvelu visualisoi potilaan koko sairaushistorian.

Uniapnea- ja hengitysvajepotilaan visuaalinen sairaushistoria mahdollistaa hoidon vaikuttavuuden seurannan seuraavilla mittareilla:

 • PAP-laitteen käyttö tunteina vuorokaudessa
 • AHI/REI, jäännös-AHI, jäännös CAI
 • 95. persentiilin paine / cmH2O
 • Maskivuoto / l/min
 • TcCO2 keskiarvo
 • Happivirtaus / l/min
 • Happivirtaus / %
 • Happisaturaatio / %
 • Ilmavirtaus / l/min
 • Happiprosentti / %
 • BMI / kg/m2
 • Potilaan omaraportointi:
 • ESS
 • DES
 • EQ-5D

Hoidot (potilas ei halua hengitystukihoitoa, PAP-hoito, uniapneakiskohoito, happihoito, HFNC-hoito, asentohoito, elintapahoito) on visualisoitu hoidon kestoa kuvaavilla palkeilla sekä hoidon aikaisia tapahtumia kuvaavilla symboleilla. Tapahtumia ovat esimerkiksi laitteen ja maskin vaihdot ja laitteen asetusten muutokset, hoitovasteen kirjaukset. Muut hoidot (kirurginen hoito, lähete ravitsemusterapeutille, lähete painonhallintaryhmään) on visualisoitu tapahtumaa kuvaavilla symboleilla.

Lisäksi sairaushistoriassa on visualisoituna lääkitykset () sekä KLF- ja KNF-tutkimukset (yöpolygrafia, unipolygrafia, spirometria, yöoksimetria, hiilidioksidimittaus kapnometrilla).

Visuaalinen sairaushistoria mahdollistaa potilaan koko sairaushistorian ja hoitojen vaikuttavuuden tarkastelun yhden näkymän kautta.

Visuaalisen sairaushistorian lisäksi palvelun käyttöliittymä koostuu tiilistä, jotka ovat loogisia kokonaisuuksia palveluun sisältyvistä tietorakenteista. Tiiliä ovat profiili, diagnoosi, KLF- ja KNF-tutkimukset, laboratoriotutkimukset, lääkitys, hoidot, hengityspotilaan tarkistuslista, muu terveys (sis. liitännäissairaudet ja sairauspoissaolot), taustatiedot ja potilaan omaraportointi, joka mahdollistaa mm. herätteen luonnin potilaalle tietojen täyttämiseksi ennen tulevaa käyntiä ja potilaan raportoimien tietojen katselun.

Tietoja tuodaan automaattisesti palveluun integraatioiden, kuten lääkitys- ja laboratoriointegraatio, kautta. Palvelu mahdollistaa kertomustekstin luonnin ja lähetyksen potilastietojärjestelmään ja sieltä edelleen kantaan ja omakantaan niin, että määritellyt tiedot poimitaan palvelusta automaattisesti nopeuttaen näin kertomustekstin tekemistä.